Naše doporučení pro výběr produktů

Tepelná izolace fasády

Zateplení domů je tématem, které je v současné době skloňováno ve všech pádech. Finanční úspory, které přináší, jsou totiž natolik velké, že je zateplení stále výhodné i přes rostoucí ceny služeb a materiálu. Teplo je dnes drahé a těžko lze předpokládat, že by se v budoucnu mělo zlevňovat. Spíše naopak.. U novostaveb je provedení kvalitní tepelné izolace fasády samozřejmostí. A pokud bydlíte ve starším domě z doby, kdy nehrály úspory energií tak důležitou roli, řešení je nasnadě. A co možná nevíte, dobře zateplenou fasádou také ochráníte svůj dům před hlukem z okolního prostředí.

Zateplením fasády odstraníte takzvané tepelné mosty. To jsou místa, kudy vám drahé teplo uniká z nezatepleného domu nejvíce (základy, spáry, ostění) a kde dochází ke kondenzování vody a vzniku plísní na vnitřních stěnách. Zateplená fasáda zvýší vnitřní teplotu stěn a tím i tepelnou pohodu místností, sníží přehřívání pokojů v létě a v neposlední řadě chrání zdivo proti mrazu, a prodlužuje tak životnost stavby. Důvěřujte kompletním systémům zateplení fasád, kterých je na trhu celá řada a které vám zaručí kvalitní efekt jako celek. Nemá význam pořídit si například paropropustný izolant, pokud ho nepropustně uzavřete nevhodnou omítkou nebo stěrkou. Kvalitním návrhem a odborně provedenou realizací zateplení fasády lze snížit tepelné ztráty domu o více než 50%.

Víte, co vše obsahuje tepelná izolace? Základní skladba vypadá následovně: penetrace, lepidlo, izolant (a pojistné mechanické kotvení pomocí hmoždinek), stěrka (včetně zatmelené armovací tkaniny), penetrace a finální omítka (případně ještě hydrofobizační nátěr nebo barva).

Velmi důležitý je správný výběr izolantu. Vlhké objekty je nejvhodnější řešit tzv. provětrávanou fasádou. Výběr materiálu ovlivňují také normy z hlediska požární odolnosti, podle kterých se nařizuje používat zejména u výškových budov minerální vatu. Obecně platí, že dva nejpoužívanější izolanty, minerální vata a polystyren, mají zhruba stejný tepelný odpor. Vata je oproti polystyrenu prodyšnější.

Polystyren (EPS)

Nejpoužívanějším materiálem pro zateplení fasády je polystyren (EPS), který je nejlevnější alternativou. Výhodou je jeho nízká váha a nenasákavost. Nevýhodou je naopak malá schopnost snášet vysoké teploty, proto se při jeho použití nedoporučují tmavé barvy omítky. Polystyren se pak nadměrně zahřívá a časem degraduje. Pokud se rozhodnete zateplit vaši stavbu právě polystyrenem, máte na výběr z několika typů.

Šedý polystyren s příměsí grafitu má lepší tepelně-izolační vlastnosti než bílý. K dosažení stejného efektu je zapotřebí cca o 20% tenčí vrstva. Jeho použití je výhodné zejména tam, kde by díky silnému izolantu došlo například k přílišnému zapuštění oken a snížení množství světla v místnosti.

Bílý polystyren je nepoužívanějším izolantem. Zatímco dříve se aplikoval v tloušťkách už od 5 cm, dnes je běžné dávat až 20 cm a můžeme se setkat i se silnějšími vrstvami. Vzhledem k jeho nízké váze je způsob prací stejný, jediným rozdílem je použití delších hmoždinek.

Nejběžnějším typem polystyrenu u nás je 70F. Pokud poptáváte fasádní polystyren, téměř vždy se dozvíte cenu za typ EPS 70F.

Vyšší objemovou hmotnost a také nepatrně lepší tepelně izolační vlastnosti má typ 100F, který je však o něco málo dražší.

Pokud potřebujete odvádět vodní páry ze zdiva do exteriéru, použijte paropropustný polystyren, který je po celé tloušťce děrovaný. Mějte ovšem na paměti, že žádaného efektu dosáhnete pouze při vhodné skladbě systému (paropropustné lepidlo, stěrka, penetrace i omítka).

Minerální vata

Vyhledávaným materiálem pro zateplení fasády je také minerální vata. Její prodyšnost v kombinaci s odpovídajícím lepidlem a omítkou brání kondenzaci vodních par a tvorbě plísní i na těžko větratelných místech. Oproti polystyrenu nabízí větší akustický útlum a prodyšnost (při použití prodyšného lepidla, stěrky, penetrace a omítky). Dejte si ale velký pozor, aby nedošlo při její aplikaci ke styku s větším množstvím vlhkosti! Po nasáknutí přestává vata izolovat. Je také těžší, a proto se uchycuje hmoždinkami s kovovým trnem. Pokud vaše stavba představuje vyšší požární riziko, je minerální vata vhodným materiálem. Má větší tepelnou odolnost a v případě požáru neskapává, nepodporuje tedy jeho šíření.

Běžně používaná je minerální izolace s podélným vláknem. Jedná se o poměrně tvrdé desky.

Vata s kolmým vláknem má horší izolační vlastnosti, ale lepší paropropustnost. Využívá se často u oblých rohů, tuto vatu je totiž jednodušší ohýbat do požadovaných tvarů.

Váš stavební rádce!

Napište nám.