Naše doporučení pro výběr produktů

Profily a doplňky

Důležitou součástí zateplovacího systému jsou profily a doplňky, které zajišťují správné provedení detailů i celkovou pevnost a přídržnost.

Pomocí zakládacích lišt se provádí založení zateplovacího systému nad úrovní terénu. Lišta tvoří rozhraní mezi extrudovaným polystyrenem, který se používá k zateplení pod úrovní terénu pro svoji minimální nasákavost, a expandovaným fasádním polystyrenem nebo fasádní minerální izolací. Jejich šířka by měla odpovídat síle izolace. Bývají vybaveny okapničkou, aby voda skapávala a nestékala do zateplovacího systému soklu. Výrobci nabízejí různé tloušťky plechu (někdy i plast) a různé délky profilů. K dispozici jsou také rohové profily.

Rovný přechod z jedné lišty do druhé zajišťují spojky. Prodávají se nastříhané na šířku 3 cm (v případě širších lišt jich použijete na jeden spoj několik) nebo v metrových tyčích (na místě se pak ustřižením nebo uříznutím oddělí požadovaná délka).

Vyrovnávací podložky zajišťují rovnou zakládací lištu po celé délce zdi, i když samotná zeď není dostatečně zarovnaná. Aby lišty nekopírovaly povrch, vsunují se v místě upevnění pomocí natloukacích hmoždinek mezi lištu a zeď vyrovnávací podložky, které jsou k dostání v různých tloušťkách (případně je lze kombinovat).

Nejčastější způsob montáže zakládacích lišt je pomocí natloukacích hmoždinek, které jsou k dostání v různých délkách a průměrech.

Okenní lišty (tzv. APU lišty) zajišťují dokonalé začištění a spojení omítky s okenními rámy. Dále eliminují vznik trhlin mezi okenním rámem a omítkou použitím PE pěnové pásky. Zejména u plastových oken, které vykazují vyšší tepelnou roztažnost, lišta slouží také jako ochrana oken před znečištěním nebo poškrábáním během stavebních prací. Výhodou je jednoduché a rychlé uchycení ochranné fólie na lepicí část profilu, snadné odstranění fólie a odlamovací části profilu. Lišty usnadňují práci u nahazování omítky, s jejich použitím docílíte rovnoměrného nanesení omítky v síle dané rozměrem lišty.

Rohové lišty (tzv. kombi lišty) jsou rohové profily s navařenou perlinkou, dostanou se hliníkové a plastové. Slouží k ochraně, stabilizaci a přesnému utváření hran a rohů. Profil se nasadí na hranu a upevní odpovídajícím způsobem dle tloušťky omítky a nasazená hrana se vyrovná. Prolis (děrování) lišty zároveň usnadňuje uhlazení omítky. Lišta může mít okapničku, pak se používá především na vodorovné rohy (např. nad oknem, někdy též nadokenní rohový profil).

Dilatační lišty představují ochranu proti trhlinám vzniklým pnutím izolačního materiálu. Plastový profil s navařenou perlinkou zajišťuje rovnoměrný dilatační spoj a trvalé utěsnění spár. PVC profil chrání dilatovaný spoj před povětrnostními vlivy a zamezuje vniku nečistot a vlhkosti pod izolant. Univerzální rozměr lišty je vhodný pro všechny šíře izolačního materiálu, dilatační část lišty je vyrobena z odolného měkčeného PVC. Rozlišujemedilatační profil průběžný (značený E - na rovné plochy) a dilatační profil rohový (značený V - na předsazené plochy, tedy do rohů).

Váš stavební rádce!

Napište nám.