Naše doporučení pro výběr produktů

Dobře provedená izolace základů šetří vaši peněženku!

Počínaje již samotným konstrukčním projektem vyžaduje stavba doma vysoké investice. Během realizace bychom se ale neměli zaměřovat pouze na přítomnost, musíme si také spočítat náklady v budoucnosti. Provozní náklady domu mohou být velkou mírou ovlivněny už zvolenými materiály či technologiemi během stavby. Největší výdajovou položkou při provozu doma je pak účet za energie. Proto odborníci doporučují začít s izolací už od země, tedy konkrétně u základové desky. Potřebná je jak tepelná izolace, izolace proti vlhkosti, tak i další ochrana podzemních částí budovy.

Více tepla, více peněz – nepodceňte tepelnou izolaci základů!

Tepelná izolace základů vysoce snižuje tepelné ztráty. Izolují se přitom převážně svislé plochy podzemních částí budovy. Při izolaci by se měly využívat nenasákavé materiály, protože dochází ke kontaktu podzemní vlhkosti se stavbou. K zateplení se mohou použít soklové desky nebo extrudovaný polystyren.

Soklové desky jsou často označovány jako desky perimetr. Vyráběny jsou ze speciální suroviny, která se vyznačuje nízkou nasákavostí a vysokou pevností v tlaku. Perimetrové desky jsou vhodné pro izolaci podzemních částí budov a základů, podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku, stěn a podlah bazénů i plochých střech a teras. Desky jsou jemně profilované. K dispozici jsou dvě technologicky různá provedení. Desky se zámkem se ve styčných plochách navzájem překrývají, čímž je dosaženo výrazně lepších termoizolačních účinků. Desky bez zámku se k sobě přikládají na sraz. Zde jsou tedy termoizolační účinky menší.

Extrudovaný polystyren se pak vyznačuje vysokou pevností. Díky tomu je ideální do prostorů, kde jsou podlahy opravdu velmi zatížené. Oproti běžnému podlahovému polystyrenu disponuje polystyren XPS daleko větší pevností v tlaku, dokáže odolat tlaku až 300 kPa. Při zatížení odpovídající 30 tunám na metr čtvereční se stlačí extrudovaný polystyrenu o pouhých 10%. Další oceňovanou vlastností je také nenasákavost. Díky speciální výrobní technologii se hrany XPS polystyrenu zacelí a je tak zaručena maximální voděodolnost polystyrenu. Desky je nejvhodnější aplikovat v celém rozměru. Pokud by musely být řezány a byla by narušena jejich struktura, mohlo by to vést ke zhoršení schopnosti odolávat vlhkosti. Extrudované polystyreny mají hlavně funkci tepelné izolace a obvykle mají tepelný součinitel 0,035 W.m-1K-1. Kromě tepelněizolačních účinků napomáhají také s boji proti plísním. Polystyren v uzavřených prostorech s přebytkem vlhkosti zabraňuje tvorbě plísní.

Voda a vlhkost nejsou ve vašem domě žádoucí

Vlhkost a propustnost vlhkosti záleží především na území, kde daná stavba stojí. Česká republika patří mezi 10 států v Evropě, ve kterých geologické podloží obsahuje ve zvýšené míře uran. Ten se jako nestabilní prvek velice pomalu rozpadá na různé prvky, mimo jiné i na plyn radon. Státní orgány se rozhodly radon měřit, určit limity a vypracovat pro protiradonové opatření stavební normu, která určuje jak postupovat, aby pravděpodobnost výskytu radonu výrazně snížily. Jedním z měření radonu je stanovení radonového indexu pozemku. Určují se 2 parametry - objemová aktivita radonu a propustnost zemin. Podle tohoto parametru jsou štěrky velmi propustné, písky středně a jíly mají propustnost plynu nízkou. Izolaci proti vlhkosti by se u základové konstrukce mělo věnovat více pozornosti. Jedná se totiž o část stavby, která je z hlediska hydrofyzikálního nejvíce namáhaná.

V případě, že stavbu není potřeba izolovat proti radonovému záření, použijí se materiály vhodné pro pozemky s nízkým radonovým indexem. Nejpoužívanější jsou asfaltové pásy. Dle stupně tlakové vody se pak volí jednovrstvé nebo dvouvrstvé systémy. Oblíbené jsou také izolační fólie a textilie. Mezi jejich oceňované vlastnosti patří vysoká pevnost, průtažnost, vynikající svařitelnost, odolnost proti namáhání při sedání staveb, vysoká životnost, odolnost proti agresivní a prosakující vodě. Při použití fólie je nutné styčné plochy folie a stavby ochránit geotextilií, aby nedošlo k jejímu přímému poškození. Další možností jsou nátěry, tedy nátěrová hmota, která při aplikaci krystalizuje přímo do betonu. Nátěr si můžete představit jako suchou maltovou směs z portlandského cementu, která se po smíchání s vodou nanáší kartáčem, hladítkem nebo nástřikem přímo na izolovanou plochu. Výhodou nátěru je rychlá zpracovatelnost, která je však kompenzována vyšší cenou. Pokud však potřebujeme pozemek izolovat proti radonu, musíme volit materiály k tomu určené.

I podzemní části budovy potřebují ochranu a péči

Vizuální vzhled konečné podoby stavby představuje pouze část, která je nad zemí. Ale i podzemní části stavby je nutno chránit před přímou vlhkostí a mechanickým poškozením. Toho můžete docílit pomocí nopových fólií nebo geotextilií. Nopové fólie jsou vyráběny tvarováním rovných hydroizolačních fólií z vysokohustotního polyetylénu HDPE. Konkrétní vlastnosti fólie rozlišíme podle hmotnosti uváděné na 1 m2. Čím větší plošná hmotnost, tím vyšší pevnost a větší ochrana prvků. Geotextilie je netkaná textilie, která chrání hydroizovační vrstvu před mechanickým poškozením. Geotextilie zabraňuje mísení konstrukčních vrstev, přesto však zachovává propustnost do podloží. Brání také úniku materiálu do podlaží, a tím zvyšuje nosnost. Často se využívá i jako vrstva bránící prorůstání plevelů.

 

 

Váš stavební rádce!

Napište nám.