Naše doporučení pro výběr produktů

Kanalizace

Rozvody kanalizace jsou důležitou součástí technického zařízení vašeho domu. Vnitřní kanalizace zajišťuje odvod splaškové vody od zařizovacích předmětů, jako jsou například umyvadlo nebo toaleta, přes kanalizační přípojku do veřejné kanalizace, případně přímo do domovní čističky odpadních vod, žumpy či septiku. Venkovní kanalizační potrubí zajišťuje navíc odvod dešťové vody.

V současné době se nejvíce používají plastové kanalizační systémy. Zaručují vynikající mechanické a hydraulické vlastnosti, snadnou montáž a dlouhodobou životnost. Z neplastových materiálů se používá litinové, ocelové a kameninové potrubí. Použití betonového potrubí je u vnitřní kanalizace spíše ojedinělé (pouze pro svodná potrubí dešťových vod vně budovy). Návrh kanalizačního systému se provádí dle technických norem a platné legislativy.

Svislá kanalizace (vnitřní)

Do svislé kanalizace řadíme především vnitřní odpady, které se dodávají v plastu šedivé barvy. Nejběžnější je tzv. HT systém.

K realizaci vnitřních rozvodů budete potřebovat:

Trubky (rovné roury) – obvykle v délkách od 15 cm do 5 metrů a nejčastěji o průměrech 32, 40, 50, 75 110 125 a 160 mm,

Tvarovky, jako například odbočky, kolena, spojky, přechody, zátky, protipožární manžety, čisticí kusy, zpětné klapky, sifony, větrací hlavice, redukce a další. Tvarovky se vyrábí pro všechny průměry a v různých provedeních (kolena pro různé úhly, odbočky pod různými úhly atp.).

Doplňky: mazivo, těsnění a upevňovací prvky k upevnění a spojení jednotlivých prvků.

Ležatá kanalizace (venkovní)

Ležatá kanalizace bývá umístěna v základové desce a na okolním pozemku. Prvky pro venkovnírozvody jsou dodávány v tradiční oranžové barvě a označeny KG.

Trubky (rovné roury) jsou dostupné obvykle v délkách od 0,5 m do 5 metrů a nejčastěji o průměrech 100, 125, 150 až 500 mm.

Tvarovky jako odbočky, kolena, spojky, přechody, zátky, hrdla, čisticí kusy, zpětné klapky a sifony se opět vyrábí pro všechny průměry a v různých provedeních.

Drenážní trubky pro odvod zemní vlhkosti, o průměrech nejčastěji 50, 65 nebo 100 mm. Jedná se o děrované „husí krky“, které se pokládají do kačírku a samospádem odvádějí větší vlhkost do kanalizace nebo do míst, kde stavbu nemůže poškodit. Nastavují se pomocí spojek.

Doplňky: mazivo, těsnění a upevňovací prvky k upevnění a spojení jednotlivých prvků.

Váš stavební rádce!

Napište nám.