Naše doporučení pro výběr produktů

Komín

Komín je důležitým prvkem, který odvádí z vašeho domu spaliny a rozptyluje je do volného ovzduší. Ať už topíte jakýmkoliv palivem, je třeba mít správně provedený a udržovaný komín. Špatný komín vám může způsobit řadu problémů, od potíží s plynaři až po zdravotní potíže nebo požár.

Komíny dnes nejsou vystaveny takovému žáru jako dříve, protože moderní spotřebiče zužitkují teplo téměř beze zbytku. Zato však musí komín odolávat agresivnímu kondenzátu, který se sráží na jeho stěnách. Abyste jak se říká netopili pánu bohu do oken, musíte se postarat i o to, aby teplo komínem neunikalo. Vyžaduje se proto, aby táhl jen při provozu spotřebiče, kterým topíte. Správný komín musí mít tah přiměřený druhu paliva, typu a umístění spotřebiče a musí také odpovídat parametrům domu, zejména způsobu jeho větrání.

Komínové systémy bývají třívrstvé, tvořené komínovou vložkou, tepelnou izolací a pláštěm. Ten může být zděný (betonu, cihly) nebo z nerezu. Funkčnost obou konstrukčních řešení je srovnatelná.

Zděný a nerezový komín – výhody a nevýhody

Zděný komín

Zděné komíny mají delší životnost než nerezové, bývá garantována až na 30 let, a přitom jsou levnější. Nabízejí také větší odolnost proti vyhoření. Jejich montáž je ale náročnější a vzhledem k větší hmotnosti vyžadují nosný základ. Zděný komín můžete postavit z cihel (kolem šamotové vložky nebo bez ní), ale obvykle bývá vložka spolu s minerální izolací umístěna do betonových nebo cihelných tvárnic. Můžete ho omítnout a esteticky začlenit do interiéru a při změně spotřebiče stačí vyměnit pouze vložku. Zděný komín můžete přizpůsobit a nechat vyvložkovat pro různé druhy palivových spotřebičů a mohou mít více průduchů. Jeden z průduchů je možné využívat pro některé instalační svody, větrání či ponechat jako rezervu pro případnou změnu vytápěcí soustavy.

Nerezový komín

Nerezové komíny jsou většinou třísložkové (obal, minerální izolace, vložka). Jejich výhodou je nízká hmotnost a snadné založení i bez základu. Výstavba je rychlejší a komín je pohledový bez dalších úprav. Celý komín můžete přikotvit na vnější nosnou stěnu domu a vyhnout se tak zásahům do střechy a stropů. Výhodou je také, že mohou být instalovány i dodatečně. Elegantně tak můžete vyřešit změnu vytápění. Životnost je garantována v průměru na 10 až 15 let. Kvalitní nerezové třívrstvé komíny jsou ovšem dražší než keramické. Nejpoužívanějším systémem výstavby komínového tělesa v dnešní době jsou stavebnicové komínové průduchy, a to pro svoji jednoduchost, šikovné řešení detailů a variabilitu. Komínové vložky se dodávají v keramickém a nerezovém provedení. Keramické vložky jsou velmi odolné proti vysokým teplotám, a lze je tak použít i pro kotle na tuhá paliva. Nerezové vložky je v některých případech potřeba chránit před vysokými teplotami spalin u kotlů na tuhá paliva tzv. deflektorem. Izolace v tloušťce 25 mm se vyrábí i v malých průměrech cca od 8 cm. Lepší zateplení a díky tomu nižší spotřebu paliva a lepší tah komína získáte použitím izolace v síle 50 mm, která se nabízí v průměrech od 15 cm.

Topíte plynem

Je nutné rozlišovat klasický hořákový kotel (standardní a nízkoteplotní) a kondenzační kotel. Do kategorie komínů určených pro plynové kotle se řadí také komíny pro kotle na lehký topný olej (LTO).

Kondenzační kotel

Kondenzační kotle využívají teplo odcházejících spalin k přihřátí ochlazené vody přitékající ze systému a jsou úspornější. Při ochlazování spalin dochází ke kondenzaci obsažené vodní páry a k uvolnění kondenzačního tepla.

Pokud máte kondenzační kotel, pořiďte si komín určený pro nízkoteplotní a kondenzační kotle, vložky musí být odolné proti kondenzátům, které při provozu těchto kotlů vznikají. Spaliny můžete odvádět také víceúčelovou šachtou. To znamená, že je komín rozšířen o další šachtu (někdy se nazývá jako větrací průduch), která může sloužit pro přívod vzduchu ke spotřebiči nebo naopak k odvětrání digestoře či uzavřených prostor, případně pro vedení některých svislých instalací. Je možno ji využít i jako "ztraceného bednění" (po vložení výztuže a zalití betonem může sloužit jako statické zajištění komínového tělesa).

Klasický hořákový kotel

Klasický hořákový kotel může být provozován s podtlakem ve spalovací komoře nebo s přirozeným tahem. Oproti kondenzačním jsou tyto kotle méně úsporné. Máte-li klasický hořákový kotel, je pro vás vhodný komín pro plynové kotle, případně odpovídající univerzální komín. Průměr vložky bývá obvykle užší než u kotlů na tuhá paliva. Spaliny můžete odvádět také víceúčelovou šachtou. To znamená, že je komín rozšířen o další šachtu (někdy se nazývá jako větrací průduch), která může sloužit pro přívod vzduchu ke spotřebiči nebo naopak k odvětrání digestoře či uzavřených prostor, případně pro vedení některých svislých instalací. Je možno ji využít i jako "ztraceného bednění" (po vložení výztuže a zalití betonem může sloužit jako statické zajištění komínového tělesa).

Topíte tuhým palivem

Komíny ke kotlům na tuhá paliva (kotle na dřevo, uhlí, koks, pelety, štěpky, piliny nebo např. obilí) mívají zpravidla větší průměr vložky než srovnatelný komín určený pro kotel na plyn. Komínová tvárnice může být rozšířena o další, víceúčelovou, šachtu (někdy se nazývá jako větrací průduch), která může sloužit pro přívod vzduchu ke spotřebiči nebo naopak k odvětrání digestoře či uzavřených prostor, případně pro vedení některých svislých instalací. Je možno ji využít i jako "ztraceného bednění" (po vložení výztuže a zalití betonem může sloužit jako statické zajištění komínového tělesa).

Používáte kombinaci vytápěcích systémů

Budete potřebovat speciální komín s dvěma šachtami pro odvod spalin (případně ještě s další víceúčelovou šachtou). Každá šachta může mít jiný typ vložky i jiný rozměr (a tedy průměr vložky) tak, aby vyhovovala připojenému spotřebiči.

Kondenzační kotel + tuhá paliva

Pokud topíte kondenzačním kotlem a kotlem na tuhá paliva, každá komínová vložka musí mít odlišné vlastnosti. Zatímco u kondenzačních kotlů je teplota spalin velmi nízká a vložka musí být odolná proti vlivu kondenzátu, u kotlů na pevná paliva musí být vložka naopak odolnější vůči vysokým teplotám. Obvykle se používají různé typy vložek pro každý z kotlů, protože univerzální vložky schopné vyhovět oběma těmto spotřebičům jsou poměrně drahé. Vložky pro kondenzační kotle mají navíc obecně menší průměr.

Komínová tvárnice může být rozšířena o další, víceúčelovou, šachtu (někdy se nazývá jako větrací průduch), která může sloužit pro přívod vzduchu ke spotřebiči nebo naopak k odvětrání digestoře či uzavřených prostor, případně pro vedení některých svislých instalací. Je možno ji využít i jako "ztraceného bednění" (po vložení výztuže a zalití betonem může sloužit jako statické zajištění komínového tělesa).

Klasický hořákový kotel + tuhá paliva

U plynových kotlů je teplota spalin nízká a vložka musí být odolná proti vlivu kondenzátu, u kotlů na pevná paliva musí být naopak odolná vůči vysokým teplotám. Rozdíl teplot ovšem není tak velký jako při použití kondenzačního plynového kotle.

Často se používají stejné, tzv. univerzální vložky, které splňují požadavky obou typů vytápění. Instalují se ale v různých průměrech, protože vložky pro klasické plynové kotle mají většinou menší průměr. Komínová tvárnice může být rozšířena o další, víceúčelovou, šachtu (někdy se nazývá jako větrací průduch), která může sloužit pro přívod vzduchu ke spotřebiči nebo naopak k odvětrání digestoře či uzavřených prostor, případně pro vedení některých svislých instalací. Je možno ji využít i jako "ztraceného bednění" (po vložení výztuže a zalití betonem může sloužit jako statické zajištění komínového tělesa).

Tuhá paliva + tuhá paliva

Při kombinaci dvou kotlů na tuhá paliva je opět potřeba využít dvouprůduchový komín, ale obě šachty mohou být osazeny stejnými vložkami (záleží také na výkonu jednotlivých spotřebičů). U starších domů lze nalézt jednoprůduchové komíny s více připojenými kotli na pevná paliva, ale to současné normy neumožňují.

Komínová tvárnice může být rozšířena o další, víceúčelovou, šachtu (někdy se nazývá jako větrací průduch), která může sloužit pro přívod vzduchu ke spotřebiči nebo naopak k odvětrání digestoře či uzavřených prostor, případně pro vedení některých svislých instalací. Je možno ji využít i jako "ztraceného bednění" (po vložení výztuže a zalití betonem může sloužit jako statické zajištění komínového tělesa).

Váš stavební rádce!

Napište nám.