Naše doporučení pro výběr produktů

Základy

Základy rodinného domu či jiného objektu jsou v konečném důsledku téměř neviditelné, nicméně jsou opravdovým základním kamenem stavby. Jejich kvalita a provedení pak významně ovlivňuje celý projekt.

Hlavní funkcí základů je přenést veškeré zatížení přenášené stěnami a sloupy do základové půdy tak, aby nedocházelo k poruchám stavebních konstrukcí. Základy se navrhují podle mezního stavu únosnosti základové půdy a podle sedání. Hlubinné základy se používají především u velkých ploch, kde únosná zemina není v dostupné hloubce, případně kde by byly plošné základy neekonomické.

U rodinných domů bez podsklepení je jednoznačně nejrozšířenějším způsobem základu základová deska. A jak se v tomto případě postupuje? Nejprve se vybetonují základové pásy, které kopírují budoucí obvodové a nosné zdi. Prvním krokem jsou  ocelové výztuže v podobě tyčí nebo svařovaných sítí. V druhé fázi se povrch mez pás vyrovnává. K překlenutí rozdílných výšek je možné využít suť, zeminu nebo kamenivo. Vyrovnávací vrstvu je přitom potřeba důkladně zhutnit. Suť obvykle vzniká demolicí předchozího objektu, málokdy se suť dováží. Z předešlých výkopových prací pak můžeme využít zeminu. Nejčastěji je však využíváno kamenivo. To propouští případnou vlhkost a také chrání samotnou desku odspoda. I když se rozhodneme využít suť či zeminu, měli bychom i přesto začlenit alespoň malou vrstvu kameniva. Jakmile máme povrch potřebně vyrovnaný, prostor zalijeme betonem. Nesmíme však zapomenout připravit prostupy pro plyn, vodu, elektřinu a odpady!

Postup krok za krokem

1. Bednění základů

Bednění se na stavbě využívá pro různé konstrukce, zaměřme se nyní na bednění, s pomocí kterého zhotovíte základy stavby. Dnes se jen zřídka setkáme s tradičním dřevěným bedněním (lidově nazývaným „šalunk“). Používá se především moderní tzv. ztracené bednění.

Budete potřebovat:

Bednicí tvárnice, kterése dodávají v ucelených systémech (většinou délka 0,5m, výška 0,25 m a šířka, dle nosné stěny domu). Zdění probíhá na sucho, prvky se spojují ve svislé spáře zámky (speciálním tvarováním bočních stěn). Po dokončení vyzdívání se vkládá výztuž a vnitřní prostor se vylije betonem.

 

2. Ocelová výztuž základů

Beton sám o sobě dokáže přenést jen malé tahové síly, proto se při stavbách domů využívají ocelové výztuže základových pásů. Ta je nezbytnou součástí při výstavbě železobetonových konstrukcí. Ocel přitom nesmí být vystavena okolním vlivům, musí být pokryta minimálně 2 cm betonu. Toho dosáhnete díky distančním betonovým podložkám. Ocelové výztuže betonu se zhotovují z roxorů, svařovaných sítí, nebo armovacích drátů.

Budete potřebovat:

Roxory (Žebírkované tyče) jsou dodávány ve standardních průměrech 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm a v délce 6 m.Můžete si nechat vyrobit vlastní velikost a tvar.

Svařované sítě (Kari sítě) jsou svařované z ocelových žebírkovaných tyčí. Dodávají se standardně v rozměru 2 x 3 m a tloušťce 4, 5, 6 nebo 8 mm a velikost oka 10 nebo 15 cm. Můžete si nechat vyrobit síť na míru.

Rádlovací (vázací či armovací) dráty se používají zejména ke svazování armovacích tyčí nebo sítí, tedy betonové výztuže v základech. Standardně se prodávají v návinech dle tloušťky drátu, která bývá 0,6 až 8 mm.

 

3. Vyrovnání vrstvy

Prostor mezi základovými pásy nejprve srovnejte vyrovnávací vrstvou a až poté betonuje. Vyrovnávací vrstvu je třeba důkladně zhutnit.

Budete potřebovat:

Kamenivo

- nejpoužívanější pro své ideální vlastnosti

- propouští případnou vlhkost a chrání tak desku odspoda

Suť

- můžete získat vzniklou demolicí předchozího objektu

- doporučuje se přidat alespoň malou vrstva kameniva

Zeminu

- můžete získat z výkopů základových pásů a inženýrských sítí

- doporučuje se přidat alespoň malou vrstvu kameniva

 

4. Betonování základů

Po provedení veškerých zemních prací můžete přistoupit k betonování základů. Máte na výběr ze dvou variant: použít hotový beton z mixu nebo si vyrobit vlastní beton.

Budete potřebovat kamenivo, písek, cement a vodu.

 

Hydroizolace základů

K provedení kvalitních základů neodmyslitelně patří i odizolování stavby od zemní vlhkosti. Hydroizolace musí být provedena jako souvislý materiál, bez jakýchkoli chyb, aby v průběhu stavby nedocházelo k zatékání a případným destrukcím. Používají se různé materiály s různými kvalitami z hlediska pevnosti, odolnosti proti vodě atd. Dle stupně tlakové vody se pak volí mezi jednovrstvými nebo dvou vrstvými systémy.  Pokud potřebujete pozemek izolovat proti radonu, je třeba volit materiály k tomu určené.

Materiály k použití:

Izolační fólie

- splňují vysoké nároky na hydroizolaci spodní stavby

- doporučujeme aplikovat při teplotě vzduchu min. 0 °C

- při použití je nutné ochránit styčné plochy folie a stavby geotextilií

Nátěry

- snadno se používají

- nevýhodou je vyšší cena

Nopové fólie

- pružné profilované membrány využívají nejnovější technologie vzduchové mezery

- vhodné pro odvětrání vlhkého zdiva a zabránění pronikání vody do konstrukce z okolního terénu

- možno použít za všech povětrnostních podmínek do hloubky 5 m

- ochranu proti radonu

Asfaltové pásy

- mají nízkou pevnost, jsou proto vhodní pro méně náročné aplikace na pevném podkladu

- nasákavé s omezenou vodotěsností

- některé jsou vhodné jako ochrana pro radonu

- ideální spíše jako podkladní a pojistný pás pod skládanou těžkou krytinu a jako ochrana proti vzdušné vlhkosti pod svislé stěny

Geotextilie

- ochraňuje vrstvu hydroizolace při použití folie

 

Tepelná izolace základů

Tepelná izolace základů vysoce snižuje tepelné ztráty. Izolují se přitom převážně svislé plochy podzemních částí budovy. Při izolaci by se měly využívat nenasákavé materiály, protože dochází ke kontaktu podzemní vlhkosti se stavbou. Ideálním materiálem pro zateplení základů je polystyren. Pro izolaci soklů se používají polystyrenové desky, zvané perimetrové.

Extrudovaný polystyren

Extrudovaný polystyren je výborný tepelný izolant. Jedná se o vysoce tlakuodolný, nenasákavý a maximálně voděodolný materiál. Polystyren navíc zabraňuje tvorbě plísní v uzavřených prostorech s přebytkem vlhkosti.

Tradix radí:

Aplikujte polystyrenové desky ideálně v celém rozměru. Při řezání může dojít k narušení jejich struktury a ke zhoršení schopnosti odolávat vlhkosti.

Polystyrenové soklové desky (zvané perimetrové)

Polystyrenové perimetr desky splňují zvýšené nároky na zateplení soklů, neboť jsou vysoce mechanicky odolné. Výrazně lepší termoizolační vlastnosti mají desky se zámkem.

 

Váš stavební rádce!

Napište nám.