Naše doporučení pro výběr produktů

Tepelná izolace střechy

Dobře zateplená střecha vás ochrání před zimou i vedrem a ušetří náklady. Téma zateplování domů patří k nejvíce diskutovaným v současné době. Často se ale myslí více na výměnu oken a zateplení obvodových zdí a menší pozornost se věnuje tepelné izolaci střechy. Přitom střechou může unikat až kolem 12% tepla. Izolace střechy brání úniku tepla v chladném období a také zamezí přehřívání interiéru při horkém letním počasí. S kvalitně zateplenou střechou navíc dosáhnete výrazných úspor energie na vytápění domu, můžete uspořit až ¾ spotřeby! Jaký vybrat izolační materiál a jak postupovat?

Při zateplování střechy je třeba zohlednit, zda se jedná o šikmou nebo plochou střechu. Rozdíly vycházejí z odlišných způsobů konstrukce, rozdílných hydroizolačních vrstev a střešních krytin. Vždy také myslete na to, jak zajistíte odvod vlhkosti, větrání pod střešní krytinou a vzduchotěsnost. Pokud se chystáte zateplit stávající střechu, je třeba zjistit její stav, než se pustíte do izolace. Je-li střecha ve špatném stavu, je vhodné ji řádně opravit, aby nedocházelo k zatékání. U starších staveb se také doporučuje ošetřit trámy proti plísním.

Stanovení tloušťky tepelné izolace obecně určuje norma ČSN 73 0540-2/2007. V závislosti na daném materiálu a typu střechy stačí obvykle zhruba 18–24 cm izolace, pro dosažení doporučené hodnoty je třeba asi 32 cm izolačního materiálu, záleží však pochopitelně na kvalitě izolace. Pro výpočet tloušťky se používá hodnota součinitele tepelné vodivosti λ (lambda). Nejvíce izolantu přirozeně vyžaduje stavba pasivního domu, kde se můžeme setkat i s tloušťkami izolace okolo 40 cm.

Zateplení ploché střechy

Při zateplování ploché střechy myslete na dostatečnou tloušťku tepelné izolace. Jinak se vystavujete riziku tepelných ztrát a v interiéru se vám může tvořit kondenzát z důvodu nízké povrchové teploty izolační vrstvy. Izolaci je nutné ukládat minimálně ve dvou vrstvách, aby nevznikaly netěsnosti mezi jednotlivými deskami. K podkladu se lepí nebo mechanicky kotví. Chcete, aby střecha byla pochozí? Tomu je třeba přizpůsobit výběr izolačních desek z hlediska jejich tvrdosti a také vybrat vhodnou hydroizolaci. U ploché střechy také věnujte velký důraz kvalitě vrchní hydroizolační vrstvy, která zabrání zatékání vody. Stejně tak je velmi důležitá parozábrana proti proniknutí vzdušné vlhkosti z interiéru. Nejvyhledávanějšími materiály pro zateplení plochých střech jsou polystyren nebo minerální vata.

Polystyren

Tradičně se k zateplování střechy používá polystyren, a to předevšímz důvodu jeho příznivé ceny a snadné pokládky. Hydroizolace se obvykle provádí pomocí asfaltových pásů, které mohou být nalepeny přímo na polystyrenových deskách. K podkladu se většinou lepí.

Minerální vata

Oblíbeným materiálem je také minerální vata. Pořídíte ji za cenu o něco vyšší než polystyren, ale má lepší akustické vlastnosti. Jako hydroizolace se pak obvykle používá nakašírovaný asfaltový pás nebo fólie. Je třeba si dát velký pozor, aby nedošlo před a při pokládce k jejímu navlhnutí. K podkladu se většinou kotví mechanicky pomocí hmoždinek.

Zateplení šikmé střechy

Zateplování šikmé střechy má vlastní specifika a přináší některá úskalí. Krov je téměř u každé střechy řešen trochu jinak a střechy se liší také použitím různých krytin. Vzhledem k větší ploše budete potřebovat také více izolačního materiálu, což se pochopitelně odrazí na vyšších nákladech. Při zateplování šikmé střechy je vždy nutné dbát na to, aby původní konstrukce krovu nevlhla a dřevo mohlo „dýchat“ (a voda se případně mohla odpařit). Pokud dochází k vlhnutí, hrozí riziko napadení houbami či hnilobou a tedy k rapidnímu snížení životnosti. Abyste tomu zabránili, je třeba provést také parozábranu a pojistnou hydroizolaci. Šikmou střechu můžete kvalitně zateplit dvěma způsoby: pod krokvemi a nad krokvemi. Každý postup má, jak už to bývá, své výhody a nevýhody.

Zateplení pod krokvemi

Výhoda zateplení pod krokvemi spočívá v tom, že se jedná o nejjednodušší a finančně velmi dostupnou metodu. Izolační materiál se v tomto případě montuje pomocí přímých závěsů na krokve. Dojde tak ovšem ke zmenšení obytného prostoru.

Zateplení nad krokvemi

Pokud provádíte celkovou rekonstrukci střechy nebo novostavbu, zvolte zateplení nad krokvemi, které je nejefektivnější z hlediska tepelné izolace. Existuje také možnost zateplení mezi krokvemi, ale to se doporučuje spíše jako varianta pro kombinaci s některou z výše uvedených možností z důvodu vzniku tepelných mostů.

Polystyren

K zateplení pod krokvemi se používá polystyren, jehož výhodou je nízká cena a jednoduchá aplikace. Polystyren je navíc téměř nenasákavý, takže při kontaktu s vlhkostí nemění své tepelné parametry. Nevýhodou je nízká akustická izolace a zmenšení podkrovního prostoru.

Pěnový polyuretan (PUR)

Pěnový polyuretan (PUR)se využívá se jako nadkrokevní izolace. Pokládá se většinou na zámek, a protože má konstantní tloušťku, předchází tvorbě tepelných mostů. Nabízí i řešení při rekonstrukci střechy, pokud už máte hotové podkroví a nechcete zasahovat do interiéru. Jednoduše jej zkombinujete se stávající nedostatečnou tepelnou izolací umístěnou mezi krokvemi. PUR je nenasákavým materiálem, takže při kontaktu s vlhkostí nemění své tepelné parametry. Nevýhodou je vyšší cena, proto bývá občas nahrazován extrudovaným polystyrenem (XPS).

Minerální vata

Minerální vatu můžete využít k zateplení mezi krokvemi, případně také pod krokve k odstranění tepelných mostů ve střešní konstrukci (krovu). Pozor na proniknutí vlhkosti – jedná se o nasákavý materiál, který při absorpci výrazně ztrácí účinnost.

K zateplování střech se používá tradičně skelná vata. Její výhodou je větší pružnost než v případě minerálních vláken a chemická i teplotní odolnost. Dobře také pohlcuje zvuk. Nevýhodou je, že při manipulaci se malé procento vláken láme a malé kousky vláken působí dráždivě na pokožku, oči a dýchací cesty. Doporučujeme proto pracovat v rukavicích a používat respirátor. Skelná vata se dodává v rolích nebo v deskách. Podobné vlastnosti má čedičová vata. Navíc bývá tužší, a proto se s ní lépe pracuje a lépe drží mezi krokvemi. 

Váš stavební rádce!

Napište nám.