Naše doporučení pro výběr produktů

Zpevněné plochy

Zpevněné venkovní plochy přirozeně dotvářejí vzhled svého okolí. Rodinné domky jsou obklopeny terasami, chodníky, příjezdovými cestami, parkovacími plochami a spoustou dalších. Náročné povětrnostní podmínky, kterým jsou každodenně vystaveny, kladou vysoké nároky na kvalitu použitých materiálů. Při výběru povrchů mějte v hledáčku tato kritéria: k jakému účelu budete plochu využívat, estetické hledisko, trvanlivost, kvalitu, rychlost a náročnost zhotovení a v neposlední řadě také konečnou cenu.

Dlažby

Vzhled zpevněné plochy by měl ladit s architektonickým ztvárněním domu a zahrady. Na výběr máte nejčastěji používaný beton, který obstojí jak u vysoce namáhaných ploch, tak na terasách moderních novostaveb, a nadčasový přírodní kámen. Výhodou dlážděné plochy je, že ji můžete opakovaně rozebrat a snadno opravit. Jednotlivé díly se pouze pokládají na připravené štěrkové lože mezi obrubníky. Jsou k dostání v různých tvarech, površích a barvách. Na méně namáhanou pojezdovou plochu můžete zvolit také pálené cihly. Keramickou dlažbu nebo dřevo si dopřejte spíš na terasách, balkonech a v okolí bazénů. Můžete se setkat také s plastem, nejčastěji v podobě zatravňovacích dlaždic, nebo jako součást kompozitních materiálů, kde doplňuje dřevo.

Pochozí dlažby (obvykle v tloušťkách 3 nebo 4 cm) jsou vhodné pro místa, která jsou určena pouze pro pěší a kam autem nezajíždíte, jako např. na chodníky, pod pergoly a na verandy. Některé typy se vyrábí také v provedení pro nevidomé.

Velmi oblíbené jsou zámkové a skladebné dlažby. Menší dlaždice do 30cm se skládají vedle sebe se spárou minimálně 3-5 mm (skladebná), nebo se do sebe zasouvají pomocí „zámků“. Na dlaždicích jsou výlisky, které zabezpečují zachování technické mezery 2 až 5 mm mezi jednotlivými dlaždicemi. Tato mezera se po položení dlažby vyplňuje nejčastěji křemičitým pískem. Vznikne tak pevná a soudržná vydlážděná plocha, dobře odolávající zatížení.

Vysoce odolné pojízdné dlažby (v tloušťce 6 cm a vyšší) použijte pro příjezdové cesty, garáže, parkoviště a komunikace, kde se předpokládá automobilový provoz.

Plošné dlažby (v rozměrech od 30 cm až do 1 metru) se používají pro vydláždění větších ploch, jako dvorů, plochých střech, parkovišť nebo náměstí. Dlažbu lze pokládat také na speciální terče, pod kterými může volně odtékat voda.

Velmi esteticky působí zatravňovací dlažba, která obsahuje mezery pro prorůstání trávníku. Používá se zejména pro příjezdové cesty.

Obrubníky

Plochu dlažby stabilně ohraničují obrubníky. Využívají se také pro zajištění přechodu mezi různými typy dlažeb. Prodávají se nejčastěji v metrových nebo půlmetrových délkách (méně také 25 cm) v různých površích a barvách. Na rozdíl od dlažby se fixují, nejčastěji betonem. Vhodný typ zvolte podle očekávané zátěže plochy.

Zahradní obrubníky (tloušťka cca 5cm) jsou nevhodné pro přejíždění těžší technikou.

Chodníkové nebo parkové (tloušťka cca 8 až 10 cm) lze přejíždět např. zahradním traktůrkem nebo osobním automobilem a můžete je využít i pro ohraničení příjezdových cest.

Silniční obrubníky (tloušťka nejčastěji 15 nebo 20 cm) jsou vhodné do běžného silničního provozu, zpravidla k oddělení jízdního pruhu a chodníku. Bývají dimenzované i na těžká nákladní vozidla. Výrobci nabízejí také nájezdové obrubníky se sníženou výškou a přechodové k jejich propojení s běžnými obrubníky.

Kamenivo

Před položením dlažby a také k jejímu zásypu se používá kamenivo.

Hrubé kamenivo (4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm, 32-63 mm) se doporučuje k přípravě podkladu pro následnou pokládku dlažby. Pokládají se od nejhrubšího po nejjemnější a počet vrstev závisí na podkladu a na využití zpevněné plochy (pro pochozí postačují dvě vrstvy 4-8 mm a 8-16 mm).

Jemné zásypové kamenivo (0-2 mm) použijte pro finální zásyp položené dlažby. Vhodný je také křemičitý, případně štukový písek dle požadovaných spár mezi dlaždicemi.

Váš stavební rádce!

Napište nám.