Naše doporučení pro výběr produktů

Sádrokarton

Potřebujete snadno a rychle postavit v bytě novou příčku, vytvořit stropní podhled, nebo plánujete rekonstrukci podkroví? Sádrokarton je přesně to, co hledáte. Jedná se o stavební materiál pro tzv. suchou výstavbu, při jehož použití nedochází k zanášení vlhkosti do stávajících konstrukcí. Sádrokarton je velmi vyhledávaným materiálem, neboť nabízí řadu výhod. Patří k nim rychlost výstavby, přesnost provedení a finanční dostupnost. Sádrokarton je lehký, dobře se s ním manipuluje, snadno se řeže a zkracuje, dá se snadno malovat, tapetovat i obkládat a hodí se také do vlhkého prostředí. Ale pozor! Příčky ze sádrokartonu nelze použít jako nosné zdivo, jsou málo únosné a nemůžete na ně zavěsit těžší předměty bez dalších úprav. Desky se snáze poškodí a mohou při špatném postupu montáže ve spárách praskat. Oprava je však velmi jednoduchá.

Sádrokarton je velmi vhodný pro rekonstrukci, neboť vyžaduje pouze minimální zásahy do původní stavby. Současně ho můžete použít pro kvalitní zateplení místností. Sádra přispívá k tepelné pohodě, reguluje vlhkost vzduchu v místnostech, a proto vytváří optimální klima obydlí.

Konstrukční profily

Pokud se rozhodnete použít sádrokarton pro vaši stavbu, můžete využít ucelené systémy pro vytvoření svislých, vodorovných i šikmých konstrukcí.Montáž sádrokartonu je velmi jednoduchá a rychlá. Ke tvorbě konstrukce slouží ocelové profily, na které se poté namontují sádrokartonové desky. Jednotlivé profily se spojují mezi sebou a se stávající konstrukcí (stěna, krov, podlaha) pomocí doplňků.

Konstrukčníprofily jsou nedílnou součástí sádrokartonových systémů všech značek. Lehce je zkrátíte na příslušnou délku např. nůžkami na plech. Nejběžněji používané profily na sádrokarton jsou profily CD a UD na stropy a šikminy, dále profily CW a UW na příčky, případně silnější konstrukční sádrokartonový profil UA, který slouží např. k zavěšení sanity, kuchyňských skříněk apod.

Stropní konstrukce

Pro výstavbu stropních podhledů nebo zaklopení podkrovních šikmin se používají stropní konstrukce. U jednovrstvých systémů jsou profily pouze v jedné rovině, zatímco u dvouvrstvých je nejprve sestaven rastr z hlavních CD profilů a na ně jsou kolmo pomocí křížových spojek namontovány nosné CD profily. Stejné profily (UD a CS) se používají také pro spřažené předstěny.

UD profily se montují po obvodu stropních konstrukcí a do nich se pak zasunují CD profily. Obvykle jsou k dostání v délce 3 m.

CD profily tvoří hlavní a nosné profily. Obvykle jsou k dostání v délkách 3 nebo 4 m.

Ke snadné a rychlé montáži budete potřebovat rozličné doplňky, které jsou součástí sádrokartonových systémů.

 

Příčky

Příčky obvykle rozdělují prostor nebo zakrývají části konstrukce, patří sem také vodorovně stojící předstěny. Pro výstavbu příček budete potřebovat UW a CW profily.

UW vodorovné profily slouží k připevnění příčky na podlahu a strop. Obvykle jsou k dostání v délce 4m a šířkách 50, 75 nebo 100 mm.

Svislé CW profily (stojny) se vkládají do UW profilů a jako nosné profily slouží k připevnění opláštění ze sádrokartonových desek. Dostanete je v různých délkách od 2,5 do 4 m a v šířkách 50, 75 nebo 100 mm.

Desky

Sádrokartonové desky jsou vyrobené ze sádry a vysokopevnostního kartonu. Jádro je vyplněno sádrou a vnější část je opláštěna speciálním papírovým kartonem dle druhu SDK. Vyrábějí se v základních šířkách 1200 a 1250 mm. Základní tloušťky jsou 6; 9,5; 10; 12,5; 15; 18; 20; 25 mm, přičemž desky tloušťky 6; 9,5 a 10 se nepovažují za samonosné. Od tloušťky 18 mm se používají především v protipožárních konstrukcích nebo konstrukcích se zvýšenou únosností (pro zavěšení těžších předmětů). Dodávají se v různých provedeních, jejichž odlišné vlastnosti je předurčují pro různá použití.

Běžný provoz

V suchých interiérech s relativní vlhkostí menší než 65% se používají GKB a RB desky (bílé). Postavíte z nich běžné bytové příčky a podhledy, stejně jako ostatní konstrukce bez protipožárních požadavků.

Vlhké prostředí

Pro vlhké prostředí jsou vhodnější impregnované desky BKBI a RBI (zelené), které lépe odolávají vlhkosti. Používají se do koupelen, sprch a umýváren.

Se zvýšenou požární odolností

Zvýšenou požární odolnost mají GFK a RF desky (červené), které se používají do suchých prostorů se stálou relativní vlhkostí menší než 65% a s požadovanou požární odolností stavby nebo jako ochrana ocelových konstrukcí před požárem. Patří sem také desky protipožární impregnované (GKFI, RFI), jejichž vlastnosti jsou kombinací impregnovaných desek do vlhkého prostředí a protipožárních desek. Na samotnou desku nelze získat certifikát požární odolnosti – ten je vystavován pouze na celou konstrukci.

Akustické

Akustické DF MA desky (modré) mají vhodně zvolenou hustotu jádra, kterou tvoří upravená sádrová krystalická struktura se specifickými tlumicími vlastnostmi, čímž dosahují vysokých akustických kvalit. V základní verzi je deska dodávána v protipožární úpravě, proto je vhodná i pro konstrukce s požadavkem na požární odolnost. Patří sem i desky akustické impregnované (DFI, MAI), jejichž vlastnosti jsou kombinací akustických, protipožárních a impregnovaných desek.

Izolanty

Pod sádrokarton se používá jako tepelný a zvukový izolant pouze minerální vata (skelná nebo kamenná). Ta dokáže (na rozdíl od EPS polystyrenu) dokonale vyplnit prostor i kolem rozvodů uvnitř příček, má dobré akustické vlastnosti a je nehořlavá. Nenapadají ji plísně a houby, odpuzuje vodu a je paropropustná.

Skelná izolace

Skelná izolace (skelná vata nebo vlna) se vyrábí ze skleněných vláken, přičemž sklo je obvykle pro zvýšení pružnosti a snížení lámavosti upraveno přidáním hliníku nebo obalením vláken do vinylacetátových disperzí. Skleněná vata se vyrábí z vláken o tloušťce 6 až 9µm. Vlákno je odolné vůči vysokým teplotám až do 550 °C. Vlákna se dělí a stlačeným vzduchem nafoukávají do vrstvy požadované tloušťky, která se následně po přidání pojiva lisuje do pásu. Ten se řeže na požadované rozměry. Vata se dodává ve formě desek nebo rolí. Obvykle mívá jasně žlutou barvu.

Kamenná (čedičová) izolace

Kamenná (čedičová) izolace je vyrobená z čedičových vláken, které jsou odolné vůči vysokým teplotám. Vlákna se dělí a stlačeným vzduchem nafoukávají do vrstvy požadované tloušťky, která se následně po přidání pojiva lisuje do pásu. Ten se řeže na požadované rozměry. Vata se dodává ve formě desek nebo rolí. Obvykla mívá tmavě šedou nebo nazelenalou barvu.

Doplňky

Neodělitelnou součástí sádrokartonových konstrukcí jsou doplňky, které zajišťují spojení jednotlivých částí navzájem nebo s původním podkladem nebo srovnání pohledové strany konstrukce.

Tmely jsou určeny k vyspravení nerovností.Základním tmelem vyrovnáte spáry mezi deskami (obvykle za použití výztužné pásky). Finální tmel pak zcela zakryje zbylé nerovnosti a po zatmelení se přebrousí. Některé výrobky lze použít v obou krocích.

Výztužné pásky (skelné nebo samolepicí) jsou určeny k vyztužení spár mezi deskami a k zamezení praskání spoje. Skelné se vmáčknou do základního tmelu, samolepicí se přes něj přelepí a přehladí finálním tmelem.

Vruty a šrouby slouží k mechanickému spojení desek a profilů (označení TN, TB), profilů navzájem (LB, TEX), profilů a doplňků na dřevo (FN).

Doplňky pro profily budete potřebovat k montáži profilů. K dispozici je celá řada prvků, které slouží ke spojování a zavěšování profilů.

Váš stavební rádce!

Napište nám.